Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây Thuộc dự án cao Tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Dự án

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây

Thuộc dự án cao Tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Hạng mục công việc

- Tư vấn khảo sát ĐH, ĐC, TV, MVL

- Lập HS TKKT, dự toán, HSMT

Chủ đầu tư

Ban QLDA Thăng Long

Thời gian

2019


Copyright 2020 © VNC
Thiết kế bởi Aptech