Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn 1)

Dự án

Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn 1)

Hạng mục công việc

Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn

Thiết kế kỹ thuật và lập dự toán

Thiết kế xử lý nền đất yếu

Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án 2

Thời gian

2019 - 2020

Copyright 2020 © VNC
Thiết kế bởi Aptech