Tin tức

Đại hội Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng VNC nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đại hội Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng VNC nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 4/12/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng VNC diễn ra Đại hội bầu Ban chấp hành Công đoàn ..
Tiếp tục
Copyright 2020 © VNC
Thiết kế bởi Aptech