DẤU ẤN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VNC TRONG LĨNH VỰC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TẠI CÁC DỰ ÁN CAO TỐC BẮC-NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 1

        Trong những năm qua, Đảng, Quốc Hội và Chính phủ đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhờ đó đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện tại vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tỷ lệ các công trình hiện đại (như đường cao tốc) còn thấp so với các nước trong khu vực và được xác định là điểm nghẽn của quá trình phát triển. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương đã đánh giá "việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại còn nhiều khó khăn". Như vậy, hệ thống kết cấu hạ tầng hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, là rào cản lớn, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

       Theo quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016, tuyến đường bộ cao tốc trên hành lang kinh tế Bắc - Nam kéo dài từ Lạng Sơn (cửa khẩu Hữu Nghị) đến thành phố Cà Mau (đường vành đai số 2) dài khoảng 2.109km.

       Từ quy hoạch và nhu cầu thực tiễn của đất nước, Quốc Hội đã có Nghị Quyết số 52/2017/QH14 ngày 12/11/2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Dự án gồm các dự án thành phần, chia thành các đoạn như: Cam Lộ - La Sơn, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn -Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và cầu Mỹ Thuận 2.

       Song song với công tác thi công, quản lý và giám sát chất lượng công trình, Công tác kiểm định chất lượng thi công công trình được thực hiện trong giai đoạn thi công theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước góp vai trò quan trọng để tăng cường công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình thông qua kiểm định có được số liệu độc lập khách quan ngoài các số liệu thí nghiệm của tư vấn giám sát và nhà thầu thi công thực hiện theo điều khoản hợp của hợp đồng để đánh giá việc quản lý và đảm bảo chất lượng của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, phục vụ giám định kết luận những sai phạm, vi phạm để xử lý, uốn nắn kịp thời theo từng giai đoạn thi công.

        Từ bề dày kinh nghiệm đã thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình giao thông, Công ty CP Xây dựng VNC được các Chủ đầu tư đánh giá đạt các tiêu chí về năng lực để tham gia công tác kiểm định một số dự án thành phần như: Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, cầu Mỹ Thuận 2, góp phần giúp Chủ đầu tư và Cơ quan quản lý nhà nước (Hội đồng nghiệm thu Nhà nước) đánh giá đúng về chất lượng công trình để đảm bảo việc bàn giao đưa vào sử dụng đúng thời hạn đề ra.

Ảnh: Một số hình ảnh thực hiện của kỹ sư kiểm định tại hiện trường

Hình ảnh đo môđun đàn hồi mặt đường của kỹ sư VNC

Hình ảnh đo môđun đàn hồi bằng tấm ép cứng

Ảnh: Một số hình ảnh các dự án cao tốc đã khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng

Khánh thành dự án Cam Lộ - La Sơn

Một đoạn tại dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được bàn giao đưa vào sử dụng 

Một đoạn tại dự án Phan Thiết - Dầu Giây đã được bàn giao đưa vào sử dụng

Trong thời gian tới, VNC sẽ phát huy vai trò là một trong những đơn vị tư vấn kiểm định chất lượng hàng đầu Việt Nam với đội ngũ kỹ sư, kiểm định viên và trang thiết bị, máy móc thí nghiệm, kiểm định hiện đại để tiếp tục thực hiện và đóng góp vào thành công chung tại các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Copyright 2020 © VNC
Thiết kế bởi Aptech