Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn Thuộc dự án cao Tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Dự án

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn

Thuộc dự án cao Tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Hạng mục công việc

- Tư vấn khảo sát Địa hình, Địa chất, Thủy văn, Mỏ vật liệu

- Lập Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật, dự toán, Hồ sơ mời thầu

Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Thời gian

2018 - 2019


Copyright 2020 © VNC
Thiết kế bởi Aptech