Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn Thuộc dự án cao Tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Dự án

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn QL45 - Nghi Sơn

Thuộc dự án cao Tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Hạng mục công việc

- Tư vấn khảo sát Địa hình, Địa chất, Thủy văn, Mỏ vật liệu

- Lập HS TKKT, dự toán, HSMT

Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án 2

Thời gian

       2019


Copyright 2020 © VNC
Thiết kế bởi Aptech